FRA DREYERS ARKIV (Vredens dag)

Et af de mest underholdende breve i Dreyers arkiv er fundet i forbindelse med Vredens Dag. En dame anbefaler sig selv til rollen som heks.

Få dage før optagelserne til Vredens Dag gik i gang, modtog Dreyer et brev fra fru Adda Just Nielsen, som ville anbefale sig selv til rollen som heks. Der var desværre ikke noget billede vedlagt ansøgningen, men man ser hende næsten for sig. Om Dreyer besvarede henvendelsen vides ikke, men sikkert er det, at fruen ikke er med i den færdige film.

Hr. Instruktør Carl Th. Dreyer                             26. marts 1943

Jeg hører, at De til Heksebrændingen foreløbig søger gamle
Mænd med Skæg – naar de er brændt af, og Baalet er tempereret
til selve Heksene, vil jeg meget gerne bede Dem om at tænke paa mig
naar det er en Heks, De søger, er jeg absolut et Fund – jeg ligner
komplet en Heks (i Tyverne – men kan let trylle mig ældre eller yngre)
skæve Tænder, dryppende Næse, lange Arme og hjulede Ben – jeg har
baade haft Hekseskud og Helvedesild – og jeg er billig i Drift, da
jeg selv medbringer Kosteskaft og Tændstikker. Min Heksestemme
er kasseret ved Statsradiofonien, og fotografiske Prøveoptagelser
er unødvendige, da jeg altid ser værre ud paa Fotografier end
i Virkeligheden.

Utålmodig efter at komme i Ilden
forbliver jeg Deres ærbødige

Adda Just Nielsen

Se det originale brev fra samlingen


Af Lisbeth Richter Larsen | 22. juni